Tiểu cảnh sân bay Miền nam Vũng Tàu

Thiết kế kiến trúc tiểu cảnh văn phòng sân bay Miền Nam – Vũng Tàu

Đơn vị thiết kế: CTy Kiến Trúc Không Gian Đương Đại

Năm thực hiện: 2015

tieu-canh-1

tieu-canh-2