TÊN CÔNG TRÌNH : KARAOKE MOONLIGHT – PHAN THIẾT

Địa chỉ CT: Phan Thiết – Bình Thuận

Gói sản phẩm: Thiết kế nội thất

Diện tích đất:  25m * 20m

Diện tích XD: 15m * 20m

Quy mô tầng : 04

Thiết kế:  CTY TNHH Tư Vấn Thiết Kế KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN ĐƯƠNG ĐẠI – ModArc.vn

noi-that-karaoke-1

noi-that-karaoke-2

noi-that-karaoke-3

noi-that-karaoke-4

noi-that-karaoke-5

noi-that-karaoke-6

noi-that-karaoke-7

noi-that-karaoke-8

noi-that-karaoke-9

noi-that-karaoke-10